An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Cé sinn

Tacaíonn an An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna le rialachas, bainistíocht agus feidhmíocht éifeachtach scoileanna.

Cad a dhéanamid

  • Soláthraímid treoir, faisnéis agus treorú do scoileanna agus do Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) maidir le saincheisteanna rialachais agus beartais a imríonn tionchar ar bhainistíocht laethúil na scoileanna.
  • Soláthraímid faisnéis do thuismitheoirí maidir le beartais Rialachais scoile.
  • Déanaimid teagmháil, agus téimid i gcomhairle, de réir mar is cuí, le páirtithe Oideachais maidir le saincheisteanna rialachais agus beartais a imríonn tionchar ar bhainistíocht laethúil na scoileanna agus na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna).

 

Teagmháil


R-phost:schoolgovernance@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna, Corr na Madadh, Baile Atha Luain, Co na hIarmhí. N37 X659

Teil: (090) 648 3723 / 3737

Féach freisin