An Rannóg um Fhorbairt Scileanna (Breisoideachas, Oiliúint)

Cé sinn

Déanann an Rannóg um Fhorbairt Scileanna, trí SOLAS, Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) agus Skillnets, faireachán ar an soláthar clár breisoideachais agus oiliúna agus iad a chistiú do dhaoine atá ag iarraidh leas a bhaint as deiseanna breisoideachais ghairme agus oiliúna d’fhonn feabhas a chur ar a n-ionchais fostaíochta agus cur ar a gcumas cáilíochtaí creidiúnaithe a ghnóthú.

Cad a dhéanaimid

  • Tacaíocht agus comhairle maidir le beartas, oideachas agus oiliúint forbartha scileanna
  • Cur chun beart arna soláthar ag BOOanna, Skillnets agus soláthraithe eile oiliúna chun tabhairt faoi riachtanais scileanna reatha nó sa todhchaí
  • Leithdháileadh acmhainní, lena n-áirítear an Ciste Náisiúnta Oiliúna.

 

Teagmháil

SOLAS –saincheisteanna cistithe agus rialachais

R-post:solas@education.gov.ie

Seodadh: An Roinn Oideachais agus Scilanna, Forbairt Scileanna, Sráíd Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 2073

Oiliúint do dhaoine dífhostaithe agus do dhaoine fostaithe (SOLAS/Skillnets)

R-post: padraig_marrinan@education.gov.ie      Sinead_Hickey@education.gov.ie  

Seodadh: An Roinn Oideachais agus Scilanna, Forbairt Scileanna, Sráíd Maolbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil:  (01) 889 2374 / 2372

Breisoideachas (Coistí Gairmoideachais)

E-mail:solas@education.gov.ie

Seoladh:An Roinn Oideachais agus Scileanna, Forbairt Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí. N37 X659

Teil: (090) 648 / 4256

Féach Freisin: