An Rannóg Oideachais Speisialta

Cé Sinn

Tá an Rannóg Oideachais Speisialta freagrach as forbairt an pholasaí do leanaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta agus as forbairt na seirbhísí cuimsitheacha, éifeachtúla agus éifeachtacha do na leanaí seo. Coinníonn an Rannóg dlúthnaisc leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE), a n-áirítear lena sainchúram seachadadh díreach seirbhísí a éascóidh rochtain ar oideachas do leanaí faoi mhíchumas. Tá Eagraithe Riachtanas Oideachais Speisialta atá fostaithe ag an NCSE lonnaithe ar fud na tíre chun seirbhísí a chomhordú ag leibhéal áitiúil. Cé go bhfuil ról taighde agus comhairleach ag an NCSE, leanann an Roinn de bheith freagrach as polasaí.

Cad a dhéanaimid

Comhairle a thabhairt ar thionscnaimh pholasaí do leanaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu, lena n-áirítear;

  • Seirbhís Tacaíochta Foghlama/Múinteora Acmhainne
  • Seirbhís cúntóra riachtanas speisialta
  • Córas scoile speisialta
  • Scéim deontas trealaimh speisialta
  • Scéim teagasc baile
  • Cláir oideachais i mí Iúil do leanaí a bhfuil uathachas orthu nó a bhfuil míchumas dian/domhain foghlama ginearálta acu.
  • Scéim Um Theagasc i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann

Teagmháil

Seoladh: An Roinn Oideachais, An Rannóg Oideachais Speisialta, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí. N37 X659

Rphost:SpecialEducation@education.gov.ie 

Teil: (090) 6483 600

Féach Freisin

www.ncse.ie