An Rannóg Beartas, Churaclam agus Measúnacht (CAP)

Cé sinn

Tá an Rannóg Beartas, Churaclam agus Measúnacht (CAP) freagrach as tacú le forbairt an bheartais fhoriomláin a bhaineann le measúnacht, le curaclaim agus le treoir.

Cad a dhéanaimid

 *Comhlachtaí a thagann faoi choimirce na Roinne Oideachais

Féach Freisin

Teagmháil

Seoladh: An Roinn Oideachais,    An Rannóg Beartas, Churaclam agus Measúnacht (CAP), Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: Cáilíochtaí (01) 8896539, Comhlachtaí/PPLI (01) 8892291, Curaclam (01) 8892384

Féach Freisin

Curaclam agus Measúnacht