Údarás Bainistíochta an Chiste Eorpaigh um Dhomhandú (EGF)

EGF Logo_ga

Cé Sinn

Tá Údarás Bainistíochta an Chiste Eorpaigh um Dhomhandú (EGF) freagrach, as bainistiú agus as maoirseacht a dhéanamh ar sheachadadh na gclár atá cómhaoinithe ag an EGF in Éirinn.

Cad a dhéanaimid

 • Iarratais a ullmhú agus a chur isteach ar thacaíocht ón EGF i gcomhairle le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear ionadaithe oibrithe iomarcacha, Ranna Rialtais ábhartha, Gníomhaíochtaí Stáit, comhlachtaí oideachais etc;
 • Seachadadh na seirbhísí agus na gclár atá cómhaoinithe ag an EGF a chumasú agus cruinneas na n-éileamh caiteachais lena mbaineann a áirithiú;
 • Scrúdú agus deimhniú a dhéanamh ar éilimh eatramhacha ar an EGF arna gcur isteach ag soláthraithe seirbhíse ábhartha trí chomhlachtaí ainmnithe idirmheánacha;
 • A áirithiú go mbunaítear córais bhainistíochta agus rialaithe airgeadais na gcomhlachtaí idirmheánacha agus na soláthraithe seirbhíse agus go bhfuil siad leordhóthanach de réir théarmaí Rialacháin an EGF
 • Eolas agus comhairle ar chúrsaí EGF a chur ar fáil
 • Tuarascálacha deiridh ar chláir atá cómhaoinithe ag an EGF a ullmhú agus iad a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh.
 • Rannchuidiú le beartas reatha agus amach anseo an EGF ag leibhéal an AE agus comhoibriú leis an gCoimisiún Eorpach agus le Ballstáit eile maidir le hoibriú an EGF.

Cláir CECD in Éirinn

 • Dell – Feabhra 2009 to Meitheamh 2011
 • Waterford Crystal – Márta 2009 to Lúnasa 2011
 • SR Technics – Márta 2009 to Deireadh Fómhair 2011
 • NACE 41 Tógáil Foirgneamh – Iúil 2009 to Meitheamh 2012
 • NACE 43 Gníomhaíochtaí Tógála Speisialaithe - Iúil 2009 to Meitheamh 2012
 • NACE 71 Seirbhísí Ailtireachta - Iúil 2009 to Meitheamh 2012
 • Talk Talk – Meán Fómhair 2011 – Feabhra 2014
 • Andersen Ireland – Deireadh Fómhair 2013 to Bealtaine 2016
 • Lufthansa Technik Airmotive Ireland – Nollaig 2013 to Meán Fómhair 2016
 • PWA International Ltd: Bealtaine 2014 – Meitheamh 2017  

Féach http://egf.ie/.

Teagmháil

Gréasáin:www.egf.ie

Rpost:EGFMA@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Údarás Bainistíochta an Chiste Eorpaigh um Dhomhandú (EGF), Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96


Teil: (01) 889 2003