Bainistíocht & Eagar

  Ard-Rúnaí
Seán Ó Foghlú
   
 Runaí Cunta Ruth CarmodyLeas Runaí Mary DoyleRunaí Cunta Martin HanevyRunaí Cunta Michael
Keogh
Runaí Cunta Alan WallRunaíCunta Dalton TattanRunaí Cunta
Kevin McCarthy
Príomh-Chigire Harold Hislop

Iniúchadh Inmheánach

Láraonad BeartaisArdoideachas – Beartas agus ScileannaAonad Pearsanra um Airgeadas Scoileanna agus Riarachán na BOOannaSeirbhísí Corpar-
áideacha
An tAonad Pleanála agus TógálaNEPSMúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Téarmaí agus CoinníollachaCigireacht
An tAonad Beartas um Oideachas sna LuathbhliantaAthrhrú ar Sheirbhísí PoiblíAn Rannóg Ardoideachais - Rialachas agus Airgeadas agus CáilíochtaíAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar SonraíAn tAonad Airgeadais An tAonad um Shásamh dInstitiúidí CónaitheCaidrimh na Foirne SeachtraíAn tAonad um Oideachas Gaeltachta 
 Rannóg StraidrimhAn Rannóg IdirnáisiúntaLeithdháileadh MúinteoiríTacaíocht TF An Rannóg Oideachais SpeisíaltaIompar
Scoile
 
 Seirbhísí DlíComhoibriú Thuaidh/TheasAn tAonad Polasaí agus Rialachas ScoileannaAn tAonad Pearsanra An tAonad um Chuimisiú SóisíaltaAn Rannóg Beartas Curraclam agus Measúnacht (CAP) 
 Roinn Bainistithe Sonraí agus EolaisAn Rannóg um Fhorbairt Scileanna (Breisoideachas, Oiliúint) Rannóg Párolla An Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas  
 Oifig Bhainistíocht Tionscadail (PMO) BOO/SOLAS - NuachtlitirAn tAonad um Phleanáil Scileanna agus Rannpháirtíocht Fiontraíochta Pinsean    
 Beartais ICT  

Údarás Bainistíochta EGF

ESF

     
 An Rannó um Oideachas Múinteoirí (TES)