Bainistíocht & Eagar

 Iompar Scoile

 Ard-Rúnaí
Seán Ó Foghlú  
  

Iniúchadh Inmheánach

 Runaí Cunta

Ruth Carmody

Runaí Cunta

Alan Wall

Leas Runaí Mary DoyleRunaí Cunta Martin HanevyRunaí Cunta Michael
Keogh

Runaí Cunta Hubert Loftus

Runaí Cunta Dalton TattanRunaí Cunta
Deirdre McDonnell
Príomh-Chigire Harold Hislop

An Rannóg Beartas Curraclam agus Measúnacht (CAP)

Láraonad BeartaisArdoideachas – Beartas agus ScileannaAonad Pearsanra um Airgeadas Scoileanna agus Riarachán na BOOannaSeirbhísí Corpar-
áideacha
An tAonad Pleanála agus TógálaNEPSOifig Bhainistíocht Tionscadail (PMO) BOO/SOLAS - NuachtlitirCigireacht
An Rannóg um Oideachas Múinteoirí (TES)Athrhrú ar Sheirbhísí PoiblíAn Rannóg Ardoideachais - Rialachas agus Airgeadas agus CáilíochtaíAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar SonraíAn tAonad Airgeadais An tAonad um Shásamh dInstitiúidí CónaitheRannóg PárollaAn tAonad um Oideachas Gaeltachta 
 Beartais ICTRannóg StraidrimhAn Rannóg um Fhorbairt Scileanna (Breisoideachas, Oiliúint)Leithdháileadh MúinteoiríAn tAonad Pearsanra An Rannóg Oideachais SpeisíaltaTacaíocht TF 
An tAonad Beartas um Oideachas sna LuathbhliantaSeirbhísí DlíAn tAonad um Phleanáil Scileanna agus Rannpháirtíocht FiontraíochtaÚdarás Bainistíochta

Údarás Bainistíochta EGF

ESF

 An tAonad um Chuimisiú SóisíaltaPinsean 
 Roinn Bainistithe Sonraí agus Eolais Caidrimh na Foirne Seachtraí An Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas  
 An Rannóg Idirnáisiúnta     
 Comhoibriú Thuaidh/Theas  

     
 Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Téarmaí agus Coinníollacha       

Iarratas ar thairiscintí i ndáil le dhá chlár nua oideachas múinteoirí trí mheán na Gaeilge a sholáthar