Bainistíocht & Eagar

 

 Ard-Rúnaí
Seán Ó Foghlú  
  

Iniúchadh Inmheánach

 Runaí Cunta

Ruth Carmody

Runaí Cunta

Keith Moynes

Runaí Cunta

William Beausang

Runaí Cunta Deirdre ShanleyRunaí Cunta Gavan O'Leary

Runaí Cunta Hubert Loftus

Runaí Cunta Dalton TattanRunaí Cunta   Aoife Conduit Runaí Cunta
Deirdre McDonnell
Príomh-Chigire Harold Hislop

An Rannóg Beartas Curaclam agus Measúnacht (CAP)

Láraonad BeartaisArdoideachas – Beartas agus ScileannaAonad Pearsanra um Airgeadas Riarachán na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) Seirbhísí Corpar-
áideacha
An tAonad Pleanála agus TógálaNEPSMúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Téarmaí agus CoinníollachaOifig Bhainistíocht Tionscadail (PMO) BOO/SOLAS - NuachtlitirCigireacht
An Rannóg um Oideachas Múinteoirí (TES)Athrhrú ar Sheirbhísí PoiblíAn Rannóg Ardoideachais - Rialachas agus Airgeadas agus Cáilíochtaí

Aonad um Thuismitheoirí agus Fhoghlaimeoirí

An tAonad Airgeadais An Rannóg Oideachais SpeisíaltaCaidrimh na Foirne SeachtraíRannóg Párolla 
 Beartais ICTRannóg StraidrimhAn Rannóg um Fhorbairt Scileanna (Breisoideachas, Oiliúint)Leithdháileadh MúinteoiríAn tAonad Pearsanra An tAonad um Chuimisiú SóisíaltaIompar ScoileTacaíocht TF 
An tAonad Beartas um Oideachas sna LuathbhliantaSeirbhísí DlíAn tAonad um Phleanáil Scileanna agus Rannpháirtíocht FiontraíochtaAn tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Údarás Bainistíochta EGF

ESF

 An Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-OideachasAn tAonad um Shásamh dInstitiúidí CónaithePinsean 
 An Rannóg IdirnáisiúntaAn tAonad um Oideachas Gaeltachta    
 Comhoibriú Thuaidh/Theas  

     
 Roinn Bainistithe Sonraí agus Eolais       

 

An tAonad um Oideachas Gaeltachta