Bainistíocht & Eagar

Ard-Rúnaí

Seán Ó Foghlú

Iniúchadh Inmheánach

 Runaí Cunta

Dalton Tattan

 Runaí Cunta

Deirdre Shanley

 Runaí Cunta

Deirdre McDonnell

 Runaí Cunta

Gavan O'Leary

Stiúrthóir

 Eamonn Murtagh

 Runaí Cunta

Hubert Loftus

 Runaí Cunta

Martina Mannion

  Runaí Cunta

Aoife Conduit

Príomh-Chigire

Harold Hislop

An Rannóg Beartas, Churaclam agus Measúnacht (CAP)Aonad Pearsanra um Airgeadas Riarachán na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

Rannóg Párolla

Seirbhísí Corparáideacha An Rannóg um Cheannach Láithreán agus Bainistíocht MhaoineAn Rannóg um Thionscadail DhéabhlóiditheAn tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus CoinníollachaCigireacht

Láraonad Beartais

Seirbhísí Dlí

Aonad um Thuismitheoirí agus Fhoghlaimeoirí

Pinsean

An tAonad AirgeadaisAn Rannóg um Pleanáil Chun CinnAn Rannóg um Mór-Thionscadail (Céimeanna Dearaidh agus Tógála)An Rannóg Oideachais Speisialta An tAonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí

Airgeadas Scoileanna agus Bunachar Sonraí

Tacaíocht TF

An tAonad Acmhainní DaonnaAn Rannóg um Breithmheas Caipitil ScoileAn Rannóg Ghairmiúil agus TheicniúilAn tAonad um Chuimsiú SóisialtaIompar Scoile

Rannóg Staidrimh

Aonaid Pholasaí um Leithdháileadh Múinteoirí

Shared Services Implementation

An Rannóg Idirnáisiúnta

Comhoibriú Thuaidh/Theas

Rannóg Airgeadais an Aonaid Tógála

Cláir Feabhsúcháin

An tAonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta

An tAonad um Shásamh d'Institiúidí Cónaithe

An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

ESBS Payroll OperationsAn tAonad Cumarsáide

An Rannóg um Oideachas Múinteoirí (TES)

Roinn Bainistithe Sonraí agus Eolais

An tAonad um Oideachas Gaeltachta