Grúpa Taighde Ardoideachais

Cé sinn

Grúpa taighde Ardoideachais de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna ina bhfuil ionadaithe ón Roinn agus earnáil an Ardoideachais ann chun comhairle a chur ar straitéis taighde

Cad a dhéanaimid

Tugann Grúpa Taighde Ardoideachais na Roinne Oideachais agus   Scileanna (HERG), ar a bhfuil ionadaithe ón Roinn, ón Údarás Ardoideachais, Comhairle Taighde na hÉireann agus ón earnáil ardoideachais, comhairle ar fhorbairtí i gclár Horizon 2020 an AE, Nuálaíocht 2020 (straitéis na hÉireann um thaighde agus forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht), agus ar cheisteanna ginearálta a bhaineann le   taighde san earnáil AO.

Téarmaí Tagartha

Bhunaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna An Grúpa Taighde Ardoideachais chun maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí ardoideachais agus le cinntiú go bhfuil modh comhordaithe curtha i bhfeidhm acu maidir le Clár Horizons 2020.

Déanann sé cur i bhfeidhm an chur chuige oideachais maidir leis an straitéis um taighde agus forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht “Innovation 2020” a chomhordú.

Beidh an grúpa i bhfeidhm agus leanfaidh sé ar aghaidh lena chuid oibre go 2020 nuair a thagann Horizon 2020 agus Innovation 2020 chun críche.

Tá an grúpa mar fhoinse faisnéise ag obair Grúpa Chur Chun Feidhme Innovation 2020 chomh maith le Grúpa Ardleibhéil Horizon 2020.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): William Beausang, Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Cathaoirleach: William Beausang, Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Tim Cullinane, Roinn Oideachais agus Scileanna                           
 • Peter Browne, An Chomhairle um Thaighde in Éirinn
 • Lisa Higgins, Cumann Ollscoileanna Éireann    
 • Jennifer Brennan, Cumann Ardoideachais na Teicneolaíochta                                                      
 • Tim Conlon, Cumann Ollscoileanna Éireann                                                
 • Nicki O'Connor, Cumann Ollscoileanna Éireann
 • An Dr. John Donovan, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
 • An tOllamh Ray O'Neill, Ollscoil Mhaigh Nuad
 • An Dr. Niall Smith, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaigh
 • Sinéad Riordan, Acadamh Ríoga na hÉireann
 • An tOllamh Greg Hughes, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Rúnaí: Tim Cullinane

Ríomhphost: tim_cullinane@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna,  Bloc 3, Sráid Mhaoilbhríde,  Áth Cliath 1,  D01 RC96

Fón: +35318892147

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)