Grúpa Oibre Sonraí maidir le Soláthar Múinteoirí

Cé sinn

An Grúpa Oibre Sonraí maidir le Soláthar Múinteoirí

Cad a dhéanaimid

Beidh an Grúpa Oibre freagrach don Ghrúpa Chur Chun Feidhme agus cuirfidh sé moltaí faoina bhráid.

Áireofar ar na moltaí, sraithchlár gníomhaíochtaí, le clár ama agus, nuair is cuí, costais mheasta /riachtanais acmhainní. Aithneofar an príomhghníomhaire do gach gníomh freisin.

Spriocam measta don ghrúpa lena chuid oibre a chur i gcrích: Leanúnach

Téarmaí Tagartha

 • Déanfaidh an Grúpa Oibre na gnéithe seo a leanas:

(a) na príomhchúinsí a bhfuil tionchar acu ar éileamh agus soláthar múinteoirí a aithint

Na tacair shonraí atá riachtanach le hanailís a dhéanamh ar gach ceann de na cúinsí sin a aithint

Úinéirí éagsúla na sonraí a aithint

(b) Moltaí a fhorbairt agus a mholadh maidir le sonraí cuí a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu

(c) Na céimeanna a aithint le múnlaí maidir le soláthar múinteoirí ag leibhéal na bunscolaíochta agus na hiarbhunscolaíochta le comhairle ón gComhairle Mhúinteoireachta

(d) Na socruithe eagrúcháin agus na hacmhainní a aithint atá riachtanach le múnlaí maidir le soláthar múinteoirí ag leibhéal na bunscolaíochta agus na hiarbhunscolaíochta a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a choimhéad.

(e) Maoirseacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích ar bhonn rialta faoin gceannlíne seo.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Deirdre Shanley, An Roinn Oideachais agus Scileanna

 • Cathaoirleach: Deirdre Shanley, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Chris Kelly, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Jason Kelly, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Paul McCarthy, An Roinn Oideachais agus Scileanna   
 • Jill Fannin, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Deirdre Cullen, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Stephen Lucas, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Sinead Middleton, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Louise Callinan, Údarás Ardoideachais            
 • Maria Fitzgerald, An Chomhairle Mhúinteoireachta    
 • Karen Eastwood Lovett, An Chomhairle Mhúinteoireachta 
 • Shelagh Graham, Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann
 • Merrilyn Goos, Cumann Ollscoileanna Éireann
 • An Dr. Manuela Heinz, Cumann Ollscoileanna Éireann
 • Lewis Purser, Cumann Ollscoileanna Éireann
 • An Dr. Michael Redmond, ainmní do chomhlachtaí bainistíochta ar iarbhunscoileanna
 • Deirdre O’ Donoghue, ainmní do chomhlachtaí bainistíochta ar bhunscoileanna

Cruinnithe

Cruinnithe

Teagmháil

Suíomh Gréasáin: www.education.ie

Ríomhphost:

Damien_oneill@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Fón: (090) 6484213

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Grúpa Chur Chun Feidhme maidir le Soláthar Múinteoirí