Grúpa Oibre Polasaithe agus Socruithe maidir le Soláthar Múinteoirí do scoileanna agus múinteoirí a bhfuil tionchar acu ar sholáthar múinteoirí

Cé sinn

Polasaithe agus socruithe maidir le Soláthar Múinteoirí do scoileanna agus múinteoirí a bhfuil tionchar acu ar sholáthar múinteoirí

Cad a dhéanaimid

Beidh an Grúpa Oibre freagrach don Ghrúpa Chur Chun Feidhme agus cuirfidh siad moltaí faoina bhráid. Áireofar ar na moltaí, sraithchlár gníomhaíochtaí, le clár ama agus, nuair is cuí, costais mheasta /riachtanais acmhainní.  Aithneofar an príomhghníomhaire do gach gníomh freisin.

Téarmaí Tagartha

Beidh na Polasaithe agus Socruithe do scoileanna agus múinteoirí a bhfuil tionchar acu ar sholáthar múinteoirí freagrach do Ghrúpa Chur Chun Feidhme na Roinne maidir le Soláthar Múinteoirí agus beidh na feidhmeanna seo a leanas acu.

Déanfaidh an Grúpa Oibre na gnéithe seo a leanas:

(a) Breathnú ar réimse leathan socruithe agus polasaithe na Roinne agus na Scoileanna a bhfuil tús curtha leo agus a bhfuil impleachtaí acu ar éileamh agus ar sholáthar múinteoirí.

(b) Forbairt agus moltaí a dhéanamh maidir leis an tslí arbh fhéidir socruithe agus polasaithe dá leithéid a leasú chun:

Am sa seomra ranga a uasmhéadú don ghrúpa reatha múinteoirí agus laghdú a dhéanamh ar éileamh múinteoirí dá réir (d’fholúntais ghearrthéarma ach go háirithe), agus

Tacú le soláthar múinteoirí chun freastal ar riachtanais scoileanna

(c) Maoirseacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích ar bhonn rialta faoin gceannlíne seo.

Spriocam measta don ghrúpa lena chuid oibre a chur i gcrích: Leanúnach

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Aoife Conduit, An Roinn Oideachais                                                      

  • Cathaoirleach: Aoife Conduit, An Roinn Oideachais
  • Elaine Collins, An Roinn Oideachais
  • Chris Kelly, An Roinn Oideachais
  • Philip Crosby, An Roinn Oideachais
  • Alfie Barrett, An Roinn Oideachais
  • Gabriel Martin, An Roinn Oideachais
  • Antoinette Nic Gearailt, Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha, comhlachtaí bainistíochta (iarbhunscolaíocht)
  • Sinead Brett, comhlachtaí bainistíochta (bunscolaíocht)

Teagmháil

Suíomh Gréasáin: www.education.ie

Ríomhphost: Damien_oneill@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Fón: (090) 6484213

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015
Grúpa Stiúrtha maidir le Soláthar Múinteoirí
Grúpa Chur Chun Feidhme maidir le Soláthar Múinteoirí