Grúpa Oibre maidir le “Sraith Straitéisí AD” d’Ollscoileanna

   

Cé sinn

Grúpa Oibre na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le “Sraith Straitéisí AD” d’Ollscoileanna

Cad a dhéanaimid

Fóram chun breathnú ar acmhainní daonna agus cúrsaí pá in earnáil ollscoile ag an tríú leibhéal

Téarmaí Tagartha

Fóram ina bhfuil An Roinn Oideachais agus Scileanna, an t-Údarás Ardoideachais agus Cumann Ollscoileanna Éireann chun plé a dhéanamh ar chúrsaí acmhainne daonna agus ar chúrsaí pá in earnáil ollscoile an tríú leibhéil.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Ned Costello, Leas-Ardrúnaí, ROS

  • Annette Shirley, ROS
  • John McDermott, ROS
  • Noreen Bevans, ROS
  • Jim Miley, Cumann Ollscoileanna Éireann
  • Tony McMahon, TCD
  • Orla Christle, Údarás Ardoideachais
  • Tara Carton, ROS
  • Marian Burns, DCU
  • Rosaleen McCarthy, MU

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Rúnaí: Anita Fitzgerald

Ríomhphost:anita_fitzgerald@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

Fón: +35318892291

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015