Grúpa Oibre maidir le “Sraith Straitéisí AD” d’Ollscoileanna

   

Cé sinn

Grúpa Oibre na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le “Sraith Straitéisí AD” d’Ollscoileanna

Cad a dhéanaimid

Fóram chun breathnú ar acmhainní daonna agus cúrsaí pá in earnáil ollscoile ag an tríú leibhéal

Téarmaí Tagartha

Fóram ina bhfuil An Roinn Oideachais agus Scileanna, an t-Údarás Ardoideachais agus Cumann Ollscoileanna Éireann chun plé a dhéanamh ar chúrsaí acmhainne daonna agus ar chúrsaí pá in earnáil ollscoile an tríú leibhéil.

Bíonn cruinnithe ag Meitheal Ollscoile "Foireann Uirlisí" dhá uair sa bhliain ar a laghad nó de réir mar is gá

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Aoife Conduit, Leas-Ardrúnaí, ROS

 • Cathaoirleach: Aoife Conduit, ROS
 • Maev Nic Lochlainn, ROS
 • Annette Shirley, ROS
 • John McDermott, ROS
 • Caoimhe Hope, ROS
 • Noreen Bevans, ROS
 • Jim Miley, Cumann Ollscoileanna Éireann
 • Tony McMahon, TCD
 • Orla Christle, Údarás Ardoideachais
 • Tara Carton, ROS
 • Marian Burns, DCU
 • Rosaleen McCarthy, MU

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Rúnaí: Anita Fitzgerald

Ríomhphost:anita_fitzgerald@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

Fón: +35318892291

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015