Grúpa Oibre Idir-Rannach maidir le Cóiríocht do Mhic Léinn

   

Cé sinn

Grúpa Oibre Idir-Rannach maidir le Cóiríocht do Mhic Léinn

Cad a dhéanaimid

Bunaithe le córas comhordaithe a sholáthar chun cinntiú go bhfuil rochtain ag institiúidí ardoideachais ar eolas maidir le maoiniú féideartha nua agus múnlaí chur i bhfeidhm chun tacú le cóiríocht do mhic léinn a chur ar fáil

Téarmaí Tagartha

Bhunaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna an grúpa oibre seo le córas comhordaithe a sholáthar chun cinntiú go bhfuil rochtain ag institiúidí ardoideachais ar eolas maidir le maoiniú féideartha nua agus múnlaí chur chun feidhme chun tacú le cóiríocht do mhic léinn a chur ar fáil sna blianta amach romhainn.

Tugann an grúpa seo uasdhátú d’Aire na Roinne Oideachais agus Scileanna go tráthrialta.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): William Beausang, Leas-Ardrúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna

 • Cathaoirleach: William Beausang, Leas-Ardrúnaí, ROS
 • Philip Crosby, ROS
 • Emma Leonard, ROS
 • Gary O'Doherty, ROS                                                
 • Vincent Landers, ROS                                        
 • Stewart Logan, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil                                                                  
 • Stewart Roche, UAO (Údarás Ardoideachais)    
 • Michael Casey, Cumann Ollscoileanna Éireann    
 • Gearóid Hodgins, THEA   Cumann Ardoideachais na Teicneolaíochta                                                          
 • Sighle de Barra, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe                                                      
 • Brendan Ellison, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe                                                                      
 • Marie Mulvihill, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe                                                                    
 • Síona Cahill, Aontas Mac Léinn in Éirinn                    
 • Mariaam Bhatti, Aontas Mac Léinn in Éirinn                      
 • Michael Foley, Ollscoil Luimnigh                            
 • Deirdre Ryan, Ollscoil Luimnigh
 • Ian Mathews, TCD (Coláiste na Trionóide)
 • Mairéad Hughes, GBCN Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta                    
 • Colm Lynch, Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta                                                
 • Seamus Milne, An Roinn Airgeadais                          
 • Patrick Brennan, An Roinn Airgeadais                            
 • Hazel Ryan, An Roinn Airgeadais

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Rúnaí: Joanne Tobin

Ríomhphost: Joanne_Tobin@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bloc 3, Sráid Mhaoilbhríde, Áth Cliath 1

Fón: +35318892447

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)