Grúpa Chur Chun Feidhme maidir le Soláthar Múinteoirí

Cé sinn

Grúpa Chur Chun Feidhme maidir le Soláthar Múinteoirí

Cad a dhéanaimid

Tugann an Grúpa Chur Chun Feidhme maidir le Soláthar Múinteoirí tacaíocht d’obair an Ghrúpa Stiúrtha maidir le Soláthar Múinteoirí trí ghnóthaí a aithint agus clár gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm ar sholáthar múinteoirí.

Téarmaí Tagartha

Beidh an Grúpa Chur Chun Feidhme freagrach do Ghrúpa Stiúrtha na Roinne maidir le Soláthar Múinteoirí agus beidh na feidhmeanna seo a leanas acu:

 • Fadhbanna a aithint a mbíonn tionchar acu ar éileamh agus soláthar múinteoirí agus clár gníomhaíochtaí a fhorbairt le faomhadh chomh maith le heolas ar impleachtaí acmhainne agus/nó impleachtaí polasaí eile
 • Bheith ina theach imréitigh maidir le moltaí
 • Cinntiú go bhfuil an clár gníomhaíochtaí faofa á chur i gcrích agus tuairisciú a dhéanamh air
 • Gnóthaí a aithint ar ghá méadú a dhéanamh orthu
 • Gnóthaí suntasacha a bhfuil anailís agus plé le déanamh orthu a aithint
 • Grúpaí oibre atá bunaithe dar le clár gníomhaíochtaí atá faofa ag an nGrúpa Stiúrtha a chruthú agus a mhaoirsiú.

Spriocam measta don ghrúpa lena chuid oibre a chur i gcrích: Leanúnach

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Seán Ó Foghlú, Ard-rúnaí, An Roinn Oideachais; Deirdre Shanley, An Roinn Oideachais; Aoife Conduit, An Roinn Oideachais

 • Cathaoirleach: Seán Ó Foghlú, Ardrúnaí, An Roinn Oideachais
 • Deirdre Shanley, An Roinn Oideachais
 • Aoife Conduit, An Roinn Oideachais
 • Martin McLoughlin, An Roinn Oideachais
 • Chris Kelly, An Roinn Oideachais
 • Brendan Doody, An Roinn Oideachais
 • Mark Bohan, An Roinn Oideachais
 • Padraig Maloney, An Roinn Oideachais
 • Clare Butler, An Roinn Oideachais
 • Aisling Curley, An Roinn Oideachais
 • Paraic Joyce, An Roinn Oideachais
 • Fiona O'Byrne, Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
 • Louise Callinan, Údarás Ardoideachais
 • Tomás Ó Ruairc, An Chomhairle Mhúinteoireachta

Cruinnithe

Cruinnithe

Teagmháil

Suíomh Gréasáin: www.education.ie

Ríomhphost: Damien_oneill@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Fón: (090) 6484213

Féach Freisin

Grúpa Stiúrtha maidir le Soláthar Múinteoirí

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015