Grúpa Ardleibhéil maidir le hOideachas Idirnáisiúnta

Cé sinn

Grúpa Ardleibhéil Idirnáisiúnta maidir le hOideachas Idirnáisiúnta

Cad a dhéanaimid

Grúpa stiúrtha chun tacú le hIdirnáisiúnú córas oideachais na hÉireann dar le Straitéisí Oideachais Idirnáisiúnta an Rialtais (2010-2015), (2016-2020).

Téarmaí Tagartha

Beidh an Grúpa Idir-rannach seo ann do ré na Straitéise Oideachais Idirnáisiúnta atá le críochnú in 2020.

Beidh cruinniú ag an nGrúpa Ardleibhéil ar Oideachas Idirnáisiúnta dhá uair sa bhliain ar a laghad

Ballraíocht

Vincent Landers, ROS

Alan O'Callaghan, ROS

Wendy Ross, ROS

Matthew O'Reilly Kavanagh, ROS

Anne Holland, ROS

Padraig Hennigan, ROS

Meadhbh Devilly, ROS

Padraig Francis, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Anne-Marie Flynn, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Michael Rooney, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

James Kelly, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Cillian Delaney, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Maria Melia, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Giles O'Neil, Fiontraíocht Éireann

Dr. Gemma Irvine, Údarás Ardoideachais (UAO)

Gerry O'Sullivan, UAO

Lewis Purser, IUA

Sinéad Lucey, IUA

David O'Grady, MEI

Carmel Kelly, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

Bryan Maguire, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

Sue Hackett, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

Sheila Power, ICOS

Robert Flood, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Philip Curtis, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Rebecca Woolf, Inteirneachtaí EUSA

Holly Cowman, Rogha - Coláiste Mhuire gan smál

Dr. Diarmuid Hegarty, Coláiste Uí Ghríofa

Dr. Joseph Ryan, Cumann Ard-Oideachais na Teicneolaíochta

Miriam Ryan, Cumann Ard-Oideachais na Teicneolaíochta

Padraig Hourigan, International House

Aisling Cusack, Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Ciara Cotter, Fondúireacht Éolaíochta Éireann

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Rúnaí: Matthew O'ReillyKavanagh / Anne Holland

Ríomhphost:Matthew_OReillyKavan@education.gov.ie

Anne_Holland@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bloc 3, Sráid Mhaoilbhríde, Áth Cliath 1

Fón: +35318896407 / +35318892379

Féach freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)