Grúpa Ardleibhéil maidir le hOideachas Idirnáisiúnta

Cé sinn

Grúpa Ardleibhéil Idirnáisiúnta maidir le hOideachas Idirnáisiúnta

Cad a dhéanaimid

Grúpa stiúrtha chun tacú le hIdirnáisiúnú córas oideachais na hÉireann dar le Straitéisí Oideachais Idirnáisiúnta an Rialtais (2010-2015), (2016-2020).

Téarmaí Tagartha

Beidh an Grúpa Idir-rannach seo ann do ré na Straitéise Oideachais Idirnáisiúnta atá le críochnú in 2020.

Beidh cruinniú ag an nGrúpa Ardleibhéil ar Oideachas Idirnáisiúnta dhá uair sa bhliain ar a laghad

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Keith Moynes, Ard-Rúnaí Cúnta, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Cathaoirleach: Keith Moynes, ROS

Vincent Landers, ROS

Alan O’Callaghan, ROS

Roseann Gilligan, ROS

Meadhbh Devilly, ROS

Angela Long, ROS

Roma Osborne, ROS

Micheál Rooney, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Tom Doyle, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Dan Liddy, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Michael Lonergan, , An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Niall Brady, , An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Maria Melia, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Giles O’Neill, Fiontraíocht Éireann

Gerry O’Sullivan, Údarás Ardoideachais (UAO)

Aileen Marron, Údarás Ardoideachais (UAO)

Tim Conlon, Údarás Ardoideachais (UAO)

Lilianna O’Reilly, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

Bryan Maguire, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

Sarah Lennon, ICOS

Robert Flood, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Thomas Stone, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Jennifer Cleary, IUA

Lewis Purser, IUA

David O’Grady, MEI

Michael McGarry, MEI

Philip Curtis, RCSI

Adrian Devitt, RCSI

Maria Nash, Fondúireacht Éolaíochta Éireann

Maria Keane, ASAPI

Holly Cowman, Rogha - Coláiste Mhuire gan smál

Miriam Ryan – Cumann Ard-Oideachais na Teicneolaíochta

Jim Murray - Cumann Ard-Oideachais na Teicneolaíochta

Diarmuid Hegarty – HECA

Patricia O’Sullivan – HECA

Megan Reilly – Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Lorna Fitzpatrick – Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Rúnaí: Roseann Gilligan, ROS

Ríomhphost:

Roseann_Gilligan@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bloc 3, Sráid Mhaoilbhríde, Áth Cliath 1

Fón: +35318892434

Féach freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)