Cruinniú Faisnéise do Pháirtnéirí an Oideachais

Cé sinn

Cruinniú Faisnéise leis an Páirtnéirí Oideachais faoi leasuithe ar threoracha Chigireacht na Roinne Oideachais faoi Alt13(8) den Acht Oideachais, 1998. Tá críoch le gníomhaíochtaí an chleachtais chomhairliúcháin seo.

Téarmaí Tagartha

Ba é cuspóir an fhóraim seo ná na leasuithe ar sheacht dtreoir chigireachta a athbhreithniú mar aon le breathnú ar thrí threoir chigireachta nua agus aischothú a sholáthar do Chigireacht na Roinne Oideachais orthu seo. Ba é an spriocdháta do na haighneachtaí ná 18 Nollaig 2015.

Tharla an cruinniú comhairliúcháin ar 21 Nollaig, 2015 agus cuireadh tuairisc an chruinnithe faoi bhráid na bainistíochta sinsearaí sa Chigireacht dá breithmheas.

Tá críoch anois le gníomhaíochtaí an chleachtais chomhairliúcháin seo.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Harold Hislop, Príomhchigire, RO

Cathaoirleach: Harold Hislop, Príomhchigire, RO

 • Sheila Noonan, INTO
 • Máirín Ní Chéilachair, Gaelscoileanna Teo
 • Treasa Ní Mhainín, Eagríocht na Gaeltachta Teo
 • An tOirmh. Tom Deenihan, CPSMA
 • Paul Rowe, Educate Together
 • An Dochtúir Ken Fennelly, Bord Oideachais Eaglais na hÉireann
 • Áine Lynch, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Bunbhrainse
 • An tSiúr. Mary Collins, Aontas na Siúracha Teagaisc
 • Seán Cottrell, IPPN
 • Asiyah Al-Tawash, Bord Bhunoideachais na Moslamach
 • Caoimhín Ó hEagra, Foras Patrúnachta
 • Pat King, ASTI
 • John MacGabhann, TUI
 • Michael Moriarty, ETBI
 • Eileen Salmon, ACCA
 • Ferdia Kelly, JMB/AMCSS
 • Clive Byrne, NAPD
 • Don Myers, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí – Iar-Bhunbhrainse
 • Craig McHugh, Aontas Scoláirí Iar-Bhunleibhéal na hÉireann
 • An Dochtúir Eilis Humphreys, Cumann Iontaobhaithe na Scoileanna Caitliceacha
 • Breda Corr, NABMSE

Cruinnithe

Cruinnithe

Teagmháil

Rúnaí: Deirdre Mathews, Cigireacht na ROS
Ríomhphost:deirdre_mathews@education.gov.ie
Seoladh: An Roinn Oideachais, Bloc 3, Sráid Mhaoilbhríde, Áth Cliath 1
Fón: +353 (0)1 889 2055

See Also:

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)