Bord Tionscadail Seirbhísí Comhroinnte Párolla Ardoideachais

Cé sinn

Bord Tionscadail Seirbhísí Comhroinnte Párolla Ardoideachais

Cad a dhéanaimid

Is é ról an Bhoird seo treoir agus tacaíocht aontaithe a chur ar fáil don tionscadal seirbhísí comhroinnte párolla san earnáil Ardoideachais.

Tréimhse ama ionchais don ghrúpa chun a chuid oibre a thabhairt chun críche; Iúil 2021 - do Chéim Reatha an Tionscadail

Socruithe tuairiscithe:Míosúil

Téarmaí Tagartha

Maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm an tionscadail seirbhísí comhroinnte párolla don earnáil ardoideachais, mar atá leagtha amach sa Phlean Seirbhísí Comhroinnte 2017-2020.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe: Deirdre McDonnell, Ard-Rúnaí Cúnta, Roinn Oideachais (RO); agus OFS

Cathaoirleach: Ronan Byrne, HEAnet

Marion Edwards, RO

Sinead Forde, RO

Dervila Flynn, Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochtaoinn Oideachais

Sheena Duffy, An tÚdarás Ardoideachais

Jim Miley, Cumann Ollscoile na hÉireann

Andrew Flaherty, Ollscoil Luimnigh

Elaine Sheridan, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Henry McGarvey, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Rúnaí: Michael Baldwin
Ríomhphost:Michael_Baldwin@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais,

Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1
Fón: 01 889 2094

Féach Freisin