Bord Cláir BOO/SOLAS

Cé sinn

Bord Cláir BOO/SOLAS na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Cad a dhéanaimid

Leagann an Bord Cláir amach an treo straitéiseach do chlár athchóirithe BOO/SOLAS lena n-áirítear seirbhísí comhroinnte agus soláthar seirbhísí seachtracha.

Tá sé mar aidhm ag an ngrúpa teacht le chéile ar bhonn ráithiúil.

Téarmaí Tagartha

 Áiritheoidh an Bord Cláir go gcuirfear tograí a bhaineann le clár athchóirithe BOO/SOLAS chun cinn. Spreagfaidh an Bord Cláir comhoibriú agus comhar idirghníomhaireachta sa bhreis idir BOOanna agus SOLAS.

Ballraíocht

Oifigigh Poiblí Ainmnithe (DPO):  Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS); William Beausang, Ard-Rúnaí Cúnta ROS; Deirdre Shanley, Ard-Rúnaí Cúnta ROS; Deirdre McDonnell, Ard-Rúnaí Cúnta ROS.

  • Cathaoirleach: Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí ROS
  • William Beausang, Ard-Rúnaí Cúnta ROS
  • Deirdre McDonnell, Ard-Rúnaí Cúnta ROS
  • Deirdre Shanley, Ard-Rúnaí Cúnta ROS
  • Marion Edwards, ROS, Príomh-Oifigeach Comhairleoir Seirbhísí Comhroinnte
  • Gráinne Cullen, ROS, Príomhoifigeach Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí
  • Nessa Doyle, Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI)
  • Andrew Brownlee, SOLAS
  • Paddy Lavelle, Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
  • David Leahy, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

Cruinnithe

Cáipéisí na gCruinnithe

Teagmháil

Rúnaí: Michael Baldwin
Ríomhphost:Michael_Baldwin@education.gov.ie
Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1
Fón: 01 889 2094

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)