Bord Cláir BOO/SOLAS

Cé sinn

Bord Cláir BOO/SOLAS na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Cad a dhéanaimid

Leagann an Bord Cláir amach an treo straitéiseach do chlár athchóirithe BOO/SOLAS lena n-áirítear seirbhísí comhroinnte agus soláthar seirbhísí seachtracha.

Téarmaí Tagartha

 Áiritheoidh an Bord Cláir go gcuirfear tograí a bhaineann le clár athchóirithe BOO/SOLAS chun cinn. Spreagfaidh an Bord Cláir comhoibriú agus comhar idirghníomhaireachta sa bhreis idir BOOanna agus SOLAS.

Ballraíocht

Oifigigh Poiblí Ainmnithe (DPO):Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna (DES), William Beausang, Ard-Rúnaí Cúnta DES, Gavan O'Leary, Ard-Rúnaí Cúnta DES, Deirdre McDonnell, Ard-Rúnaí Cúnta DES

  • Cathaoirleach: Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí DES
  • William Beausang, Ard-Rúnaí Cúnta DES
  • Deirdre McDonnell, Ard-Rúnaí Cúnta DES
  • Nessa Doyle, Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI)
  • Paul O’Toole, SOLAS
  • Paddy Lavelle, Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
  • David Leahy, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

Cruinnithe

Cáipéisí na gCruinnithe

Teagmháil

Rúnaí: Michael Baldwin
Ríomhphost:Michael_Baldwin@education.gov.ie
Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1
Fón: 01 889 2094

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)