Bord Cláir BOO/SOLAS

Cé sinn

Bord Cláir BOO/SOLAS na Roinne Oideachais.

Cad a dhéanaimid

Leagann an Bord Cláir amach an treo straitéiseach do chlár athchóirithe BOO/SOLAS lena n-áirítear seirbhísí comhroinnte agus soláthar seirbhísí seachtracha.

Tá sé mar aidhm ag an ngrúpa teacht le chéile ar bhonn ráithiúil.

Téarmaí Tagartha

 Áiritheoidh an Bord Cláir go gcuirfear tograí a bhaineann le clár athchóirithe BOO/SOLAS chun cinn. Spreagfaidh an Bord Cláir comhoibriú agus comhar idirghníomhaireachta sa bhreis idir BOOanna agus SOLAS.

Ballraíocht

Oifigigh Poiblí Ainmnithe (DPO):  Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí, An Roinn Oideachais (RO); William Beausang, Ard-Rúnaí Cúnta, Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (RBATNE); Deirdre Shanley, Ard-Rúnaí Cúnta RO; Deirdre McDonnell, Ard-Rúnaí Cúnta RO.
  • Cathaoirleach: Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí RO
  • William Beausang, Ard-Rúnaí Cúnta RBATNE
  • Deirdre McDonnell, Ard-Rúnaí Cúnta RO
  • Deirdre Shanley, Ard-Rúnaí Cúnta RO
  • Marion Edwards, ROS, Príomh-Oifigeach Comhairleoir Seirbhísí Comhroinnte
  • Gráinne Cullen, ROS, Príomhoifigeach Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí
  • Paddy Lavelle, Ard-Rúnaí, Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI)
  • Andrew Brownlee, SOLAS
  • Eileen Curtis, Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
  • Colm McEvoy, Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Cruinnithe

Cáipéisí na gCruinnithe

Teagmháil

Rúnaí: Michael Baldwin
Ríomhphost:Michael_Baldwin@education.gov.ie
Seoladh: An Roinn Oideachais, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1
Fón: 01 889 2094

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)