An Grúpa Oibre Cumarsáide maidir le Soláthar Múinteoirí

Cé sinn

An Grúpa Oibre Cumarsáide maidir le Soláthar Múinteoirí

Cad a dhéanaimid

Beidh an Grúpa Oibre freagrach don Ghrúpa Chur Chun Feidhme agus cuirfidh siad moltaí faoina bhráid

Téarmaí Tagartha

Téarmaí Tagartha an Ghrúpa

Cumarsáid agus dul chun cinn na múinteoireachta/Tairseach a fhorbairt le haghaidh folúntas ionadaíochta. Beidh an Grúpa Oibre freagrach do Grúpa Chur Chun Feidhme na Roinne maidir le Soláthar Múinteoirí agus beidh na feidhmeanna seo a leanas aige.

Déanfaidh an Grúpa Oibre na gnéithe seo a leanas:

(a) Forbairt a dhéanamh agus moltaí a thabhairt:

(i) Straitéis agus feachtas cumarsáide a dhéanamh chun an mhúinteoireacht a chur chun cinn, bunaithe ar pháirtíocht le páirtithe leasmhara iomchuí;

(ii) Moltaí a dhéanamh le haghaidh tairsí chun tacú le folúntais ionadaíochta a mheaitseáil le múinteoirí atá ar fáil.

(iii) Moltaí a dhéanamh maidir le creatlaí do chomhairliúchán le páirtithe leasmhara.

(b) Maoirseacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích ar bhonn rialta faoin gceannlíne seo.

Ballraíocht     

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Eoin Murphy, An Roinn Oideachais

  • Cathaoirleach: Tomás Ó Ruairc, An Chomhairle Mhúinteoireachta
  • Chris Kelly, An Roinn Oideachais                                                          
  • Majella O’Dea, An Roinn Oideachais
  • Cliodhna O'Neill, An Roinn Oideachais
  • Eilish Bergin, An Roinn Oideachais
  • Louise Callinan, Údarás Ardoideachais
  • Avril Lennon, An Chomhairle Mhúinteoireachta
  • Prof Gerry Mac Ruairc, Institiúidí Ardoideachais
  • Joan Russell, ainmní ar chomhlachtaí bainistíochta - iarbhunscolaíocht
  • Asiya Al Tawash, ainmní ar chomhlachtaí bainistíochta - bunscolaíocht

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Ríomhphost: Damien_oneill@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Fón: (090) 6484213

Féach Freisin

Grúpa Stiúrtha maidir le Soláthar Múinteoirí
Grúpa Chur Chun Feidhme maidir le Soláthar Múinteoirí

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)