An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

Cur Síos

Is é is aidhm don Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na comhlachtaí/daoine atá ag déanamh brústocaireachta ar chomhlachtaí/dhaoine eile agus faoi na cúrsaí a bhfuil siad ag déanamh brústocaireachta ina leith. Tá clár brústocaireachta ar líne bunaithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ag www.lobbying.ie.

Le halt 6(4) den Acht, ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí liosta d'oifigigh phoiblí shainithe an chomhlachta a fhoilsiú. Tá dhá chuspóir bainteach leis an liosta:

  1. Ligean do bhaill den phobal na daoine sin is oifigigh phoiblí shainithe a aithint; agus
  2. Mar acmhainn do bhrústocairí atá ag comhdú tuairisceáin chuig an gClár a bhféadfadh go mbeadh orthu sonraí oifigigh phoiblí shainithe a fhoinsiú.

Oifigigh Phoiblí Shainithe laistigh den Roinn Oideachais agus Scileanna

AinmEagraíochtTeideal Poist
Norma Foley TDRoinn Oideachais agus ScileannaAn tAire Oideachais
Simon Harris TDRoinn Oideachais agus Scileanna

An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

Josepha Madigan TDRoinn Oideachais agus Scileanna

An tAire Stáit le freagracht as Oideachas Speisialta agus Cuimsiú

Niall Collins TDRoinn Oideachais agus Scileanna

An tAire Stáit le freagracht as Scileanna agus Breisoideachas

Áine DoyleRoinn Oideachais agus Scileanna

Comhairleoir speisialta don Aire Foley

Joanne LonerganRoinn Oideachais agus Scileanna

Comhairleoir speisialta don Aire Harris

Sarah BardonRoinn Oideachais agus Scileanna

Comhairleoir speisialta don Aire Harris

Michael WardRoinn Oideachais agus ScileannaComhairleoir speisialta don Aire Madigan
Seán Ó FoghlúRoinn Oideachais agus ScileannaArd-Rúnaí
Jim BreslinRoinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus EolaíochtaArd-Rúnaí
Ruth CarmodyRoinn Oideachais agus Scileanna

Rúnaí Cúnta

Beartas Curaclam agus Measúnacht, Oideachas Múinteoirí, Beartais ICT, Oideachas sna Luathbhlianta

Deirdre ShanleyRoinn Oideachais agus Scileanna

Rúnaí Cúnta

Aonad Pearsanra um Airgeadas Riarachán na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) Aonad um Thuismitheoirí agus Fhoghlaimeoirí Leithdháileadh Múinteoirí An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna Airgeadas agus Bunachar Sonraí na Scoileanna

Gavan O’LearyRoinn Oideachais agus Scileanna

Rúnaí Cúnta

Seirbhísí Corparáideacha, An tAonad Airgeadais, An tAonad Pearsanra, ESFEGF

Hubert LoftusRoinn Oideachais agus Scileanna

Rúnaí Cúnta

An tAonad Pleanála agus Tógála

William BeausangRoinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

 Rúnaí Cúnta

Ardoideachas – Beartas agus Scileanna, Pleanáil Scileanna agus Rannpháirtíocht FiontraíochtaAn Rannóg um Fhorbairt Scileanna (Breisoideachas, Oiliúint)

Keith MoynesRoinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

Rúnaí Cúnta

Láraonad Beartais, Seirbhísí Dlí, Athrhrú ar Sheirbhísí Poiblí, Staidrimh,Roinn Bainistithe Sonraí agus Eolais

Eamonn MolloyRoinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

Rúnaí Cúnta 

Deirdre McDonnellRoinn Oideachais agus Scileanna

Rúnaí Cúnta

Rannóg Párolla, Pinsean, Tacaíocht TF,  

Dalton TattanRoinn Oideachais agus Scileanna

Rúnaí Cúnta

An tAonad um Chuimisiú Sóisíalta, Oideachais Speisíalta, NEPS, An Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas

Aoife Conduit Roinn Oideachais agus Scileanna

Rúnaí Cúnta

Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Téarmaí agus Coinníollacha, Caidrimh na Foirne Seachtraí, Iompar Scoile, An tAonad um Shásamh dInstitiúidí Cónaithe

Harold HislopRoinn Oideachais agus Scileanna

Príomh-Chigire

Cigireacht

Andrea FeeneyRoinn Oideachais agus Scileanna

Stiúrthóir, Oifig Fheidhmiúcháin na nGrád Ríofa

https://www.education.ie/en/covid-19/

Féach Freisin

Naisc Ghaolmhara: