Ráiteas Misin

Cé Sinn

Is é misean an Roinn Oideachais ná oideachas d'ardchaighdeán a sholáthar:

  • a chur ar chumas daoine tríd an bhfoghlaim a lánacmhainneacht a bhaint amach le go bhféadann siad cur le forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíochta na hÉireann.

Cad a dhéanaimid

Sa dóigh is go gcomhlíonfar an misean seo, tá na cuspóirí ard-leibhéil seo a leanas ag an Roinn:

GoalsIrish2019

 whodoeswhat.gov logo

gov.ie