Oideachas STEM

Cad é seo?

Soláthraíonn na Treoirlínte agus an Fhoireann Uirlisí ar an leathanach seo an bonn do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna agus do ghnó/tionscal araon naisc oideachais ardchaighdeáin, chuimsitheacha agus ábhartha a chruthú, chun an t-eispéireas foghlama STEM/Digiteach a fheabhsú agus torthaí feabhsaithe a chinntiú do gach foghlaimeoir

Cé dó é?

Tá sé mar aidhm ag an leathanach seo tacú le scoileanna, ceannairí scoile, múinteoirí agus lucht gnó/tionscail ó gach earnáil a bhfuil spéis acu i bhfoghlaim a bhaineann le STEM nó atá freagrach aisti, comhpháirtíochtaí éifeachtacha STEM a chruthú agus a chothú. Más scoil nó gnó/tionscal sibh agus más maith libh tuilleadh faisnéise a fháil maidir le comhpháirtíochtaí STEM a bhunú nó más mian libh bhur dtionscnamh a chur san áireamh mar chás-staidéar ar an leathanach seo déanaigí teagmháil le stem@education.gov.ie

Polasaí Gaolmhar

Treoirlínte

Foireann Uirlisí

Cuimsíonn an fhoireann uirlisí seo samplaí de chomhpháirtíochtaí i mbun cleachtais, faisnéis faoi fhorbairt ghairmiúil do mhúinteoirí, faisnéis faoi chomórtais STEM, aontaí, féilte agus imeachtaí, roghanna maidir le fágáil na scoile, taighde ó dhlínsí eile, staitisticí ónár gcóras féin agus naisc eile a bhaineann le hábhar.

Cás-staidéir

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

Gníomhaíochtaí STEM Seachchuraclaim

Acmhainní

Roghanna maidir le scoil a fhágáil

Tá go leor bealaí éagsúla ann chun deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí leanúint ar aghaidh ar a dturas STEM nuair a fhágann siad an scoil. Tá tuilleadh faisnéise ar chuid de na roghanna thíos:

Staitisticí in Éirinn

STEM i ndlínsí eile

Oideachas san Astráil

Oideachas in Albain

Naisc Ghaolmhara