Oideachas STEM

Polasaí um Oideachas STEM agus Plean Forfheidhmithe

Tá fócas náisiúnta ar an oideachas STEM ag teastáil uainn inár suíomhanna luathbhlianta agus scoileanna lena chinntiú go bhfuil sochaí rannpháirteach agus lucht saothair sároilte i bhfeidhm againn. Leis seo bíonn tuiscint shoiléir d’oideachas STEM ag teastáil do chomhthéacs na hÉireann. Má dhéantar an tuiscint seo a dhaingniú ar fud ár gcórais oideachais cabhróidh sé seo le taithí oideachais STEM na bhfoghlaimeoirí a athrú ó bhonn ó na luathbhlianta go dtí an iarbhunscoil.

Forbraíodh an ráiteas polasaí seo tar éis comhairliúchán fairsing a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara, agus chuir An Tuarascáil ar Oideachas STEM i gCóras Scolaíochta na hÉireann bonn eolais faoin athbhreithniú ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Beidh an cur i bhfeidhm siúl thar trí chéim ó 2017 – 2026.