Reachtaíocht Oideachais

Reachtaíocht arna hAchtú

Tá an reachtaíocht as a bhfuil an Roinn freagrach ó bhunú an Stáit liostaithe thíos. Tá líon beag achtachán a dhátaíonn siar roimh neamhspleáchas, amhail na hAchtanna um Oideachas Idirmheánach agus Acht na Leanaí, 1908 (go páirteach). Fanann roinnt reachtaíochta eile go páirteach nó go hiomlán le tosú, ach tá pleananna á ndéanamh ina leith sin (féach *).

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna)2015
An tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta (Leasú)2015
An tAcht um Breisoideachais agus Oiliúna2013
An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna2013
An tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe2012
An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint)2012
An tAcht Oideachais (Leasú)2012
An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn2011
An tAcht um Chiste Scoláireachta George Mitchell (Leasú)*2010
An tAcht Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha) *2007
An tAcht um Institiúidí Teicneolaíochta  2006
Acht na Comhairle Múinteoireachta (Leasú)   2006
Acht Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (Leasú)2006
An tAcht um Choimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú (Leasú)2005
An tAcht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin  2005
An tAcht um Oideachas do Dhaoine a Bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu*2004
An tAcht um Shásamh Institiúidí Cónaithe2002
Acht na Comhairle Múinteoireachta *2001
An tAcht Gairm-Oideachais (Leasú)*2001
An tAcht um Obair don Aos Óg*2001
An tAcht um Choimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú2000
An tAcht Oideachais (Leas)2000
Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint)1999
Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú)1999
An tAcht Oideachais1998
An tAcht um Chiste Scoláireachta George Mitchell1998
An tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht) (Leasú)1998
An tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht)1997
Acht na nOllscoileanna1997
An tAcht um Obair don Aos Óg1997
An tAcht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Leasú)1994
Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú)1994
An tAcht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath1992
Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha1992
An tAcht um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais)1992
Acht Ollscoil Luimnigh (Díscaoileadh Choláiste Thuamhumhan)1991
Acht Aoisliúntas na Múinteoirí (Leasú)1990
Acht Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath1989
Acht Ollscoil Luimnigh1989
Acht an Fhorais Náisiúnta um Ard-Oideachas, Baile Átha Cliath1980
Acht an Fhorais Náisiúnta um Ard-Oideachas, Luimneach1980
An tAcht um Choláiste Oideachais Thuamhuman, Luimneach1980
Acht na Comhairle Náisiúnta um Dhámhachtainí Oideachais1979
An tAcht um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais)1978
Acht an Údaráis um Ardoideachas1971
An tAcht um an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha1971
An tAcht Gairm-Oideachais (Leasú)1970
Acht Ollscoileanna na hÉireann1969
An tAcht um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais)1968
An tAcht um Institiúid Ard-Léinn (Leasú)1967
An tAcht Freastal Scoile (Leasú)1967
An tAcht Gairm-Oideachais (Leasú)1962
An tAcht um Údaráis Áitiúla (Scoláireachtaí Oideachais) (Leasú)1961
An tAcht um Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath1960
An tAcht Gairmoideachais (Leasú)1953
An tAcht Gairmoideachais (Leasú)1950
An tAcht Gairmoideachais (Leasú)1947
An tAcht um Údaráis Áitiúla (Scoláireachtaí Oideachais)1944
An tAcht Gairmoideachais (Leasú)1944
An tAcht Gairmoideachais (Leasú)1943
An tAcht um Institiúid Ard-Léinn1940
Acht na gColáistí Ollscoile1940
An tAcht Freastal Scoile1936
An tAcht um Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath1934
An tAcht um Oideachas Príomh-Scoile (Talmhaíocht agus Eolaíocht Déiríochta)1930
An tAcht Gairm-Oideachais1930
An tAcht um Choláiste na hOllscoile, Gaillimh1929
Acht Aoisliúntas na Múinteoirí1928
An tAcht Freastal Scoile1926
An tAcht um Oideachas Príomh-Scoile (Talmhaíocht agus Eolaíocht Déiríochta)1926
An tAcht um Oideachas Idirmheánach (Leasú)1924

Reachtaíocht Phríomha á hUllmhú

Tá an Roinn ag tabhairt faoi láthair faoin bpróiseas um na míreanna seo a leanas de dhréacht-reachtaíocht a ullmhú:

An Bille um Oideachais (Cead isteach chuig an scoil)