Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017–2022

Tá an Polasaí don Oideachas Gaeltachta, a foilsíodh i Meán Fómhair 2016,  i ndiaidh comhairliúchán fairsing poiblí, á chur i bhfeidhm ar  bhonn céimnithe thar thréimhse chúig bliana an Pholasaí.

An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile 2018/19

Tá na sonraí don chéad chéim fheidhmithe eile do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta ar fáil in Imlitir 0021/2018 agus d’iar-bhunscoileanna ar fáil in Imlitir 0022/2018.

An Chéim Fheidhmithe Tosaigh 2017/18

Tá na sonraí don chéad chéim fheidhmithe do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta ar fáil in Imlitir 0033/2017 agus d’iar-bhunscoileanna ar fáil in Imlitir 0034/2017.

Scoileanna rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 2018/19

Tá liosta de na scoileanna atá rannpháirteach sa Scéim ar fáil anseo: 

Bróisiúir Eolais:

Cuairteanna Comhairleacha:

Eolas Breise:

Póstaeir:

Critéir theanga-bhunaithe d'aitheantas mar Scoil Ghaeltachta:

Teimpléid agus Treoir:

Foirmeacha Iarratais:

Mol Ríomhfhoglama trí Ghaeilge (Iar-bhunscoil):

Uaireanta teanga páirtaimseartha (Gaeilge) (Bunleibhéal):

Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta: