Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017–2022

Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta 

Bunaíodh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta san Roinn Oideachais agus Scileanna i Márta 2017 ar a bhfuil ionadaithe de chuid na Roinne agus de chuid ghníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara seachtracha na Roinne.  Is é an príomhról atá aige ná comhairle agus aiseolas a thabhairt don Roinn i dtaca le cur i bhfeidhm na ngníomhartha an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. Is féidir cliceáil ar na lipéid thíos chun féachaint ar na téarmaí tagartha, eagrais ionadaíocha an choiste, agus ar chláir agus miontuairiscí na gcruinnithe.

Coiste Comhairleach

Cruinniú 07 Iúil 2020

Cruinniú 09 Nollaig 2019

Cruinniú 04 Meitheamh 2019

Cruinniú 19 Márta 2019

Cruinniú 28 Samhain 2018

Cruinniú 25 Meitheamh 2018

Cruinniú 07 Márta 2018

Cruinniú 07 Nollaig 2017

Cruinniú 26 Meitheamh 2017

Cruinniú 13 Márta 2017