Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017–2022

Tá an Polasaí don Oideachas Gaeltachta, a foilsíodh i Meán Fómhair 2016,  i ndiaidh comhairliúchán fairsing poiblí, á chur i bhfeidhm ar  bhonn céimnithe thar thréimhse chúig bliana an Pholasaí.

Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta

An Chéad Chéim Feidhme eile 2021/2022

Tá na sonraí don chéad chéim feidhme eile do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ar fáil in Imlitir 0012/2021 agus d’iar-bhunscoileanna ar fáil in Imlitir 0013/2021.

Tá na sonraí do na bunscoileanna sa Ghaeltacht atá ag iarraidh páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta in 2021 ar fáil in Imlitir 0014/2021.’

An Chéad Chéim Feidhme eile 2020/2021

Tá na sonraí don chéad chéim feidhme eile do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ar fáil in Imlitir 0010/2020 agus d’iar-bhunscoileanna ar fáil in Imlitir 0011/2020.

Tá na sonraí do na bunscoileanna sa Ghaeltacht atá ag iarraidh páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta in 2020 ar fáil in Imlitir 0012/2020.

An Chéad Chéim Feidhme eile 2019/2020

Tá na sonraí don chéad chéim feidhme eile do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ar fáil in Imlitir 0009/2019 agus d’iar-bhunscoileanna ar fáil in Imlitir 0010/2019.

Tá na sonraí do scoileanna sa Ghaeltacht atá ag iarraidh páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta in 2019 ar fáil in Imlitir 0011/2019.

An Chéad Chéim Feidhme Eile 2018/2019

Tá na sonraí don chéad chéim feidhme eile do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta ar fáil in Imlitir 0021/2018 agus d’iar-bhunscoileanna ar fáil in Imlitir 0022/2018.

An Chéim Feidhme Tosaigh 2017/2018

Tá na sonraí don chéad chéim feidhme do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta ar fáil in Imlitir 0033/2017 agus d’iar-bhunscoileanna ar fáil in Imlitir 0034/2017.

Scoileanna rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 2018/2019

Tá liosta de na scoileanna atá rannpháirteach sa Scéim ar fáil anseo: 

Tionscadail:

Mol Ríomhfhoghlama trí Ghaeilge (Iar-bhunscoileanna):

Póstaeir:

Critéir theanga-bhunaithe d'aitheantas mar Scoil Ghaeltachta:

Cuairteanna Comhairleacha:

Foirmeacha Iarratais:

Mol Ríomhfhoglama trí Ghaeilge (Iar-bhunscoileanna)

Uaireanta teanga páirtaimseartha (Gaeilge) (Bunleibhéal):

Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta:

Bróisiúir Eolais:

Treoirlínte do Scoileanna:

Eolas Breise: