Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017–2022

An Chéim Fheidhmithe Tosaigh 2017/18

Tá an Polasaí don Oideachas Gaeltachta, a foilsíodh i Meán Fómhair 2016, á chur i bhfeidhm ar  bhonn céimnithe thar thréimhse chúig bliana an Pholasaí. Tá na sonraí don chéad chéim fheidhmithe do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta ar fáil in Imlitir 0033/2017 agus d’iar-bhunscoileanna ar fáil in Imlitir 0034/2017.

Bróisiúir Eolais

Cuairteanna Comhairleacha

Eolas Breise ar fáil anseo:

Póstaeir

 

Teimpléid

 

Foirmeacha Iarratais