An tAonad um Chuimsiú Sóisialta

26 Márta 2020 Covid-19

Scéim na mBéilí Scoile nóta comhairleach

Cé sinn

Tá an tAonad um Chuimsiú Sóisialta freagrach as forbairt agus cur chun cinn a dhéanamh ar fhreagra comhordaithe Roinne ar dhul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil ón réamhscoil go dtí an t-oideachas dara leibhéal (3 go 18 bliain d’aois).

Cad a dhéanaimid

Féach Freisin

 

Teagmháil

Seoladh:
An Roinn Oideachais,
An tAonad um Chuimsiú Sóisialta,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hÍarmhí
N37 X659

Rphost:social_inclusion@education.gov.ie
Teil:

DEIS: (090) 648 3772 / 4127

Scéim Theagmhála Baile Scoile agus Phobail: (090) 648 3764 / 3772

Polasaí Chuimsiú Sóisialta:
087 435 2534

Comhordú Oideachais don Lucht Siúil: (076) 110 8531

Scoileanna Speisialta Ardtaíochta, Tionscadail Teagmháil na nÓg (YEPs) agus coileanna Coinneála Leanaí:
(090) 648 4152 / 4096