Your Europe

Cabhair agus Comhairle Duit Féin agus Do Do Theaghlach

Trí thairseach Your Europe, tugtar eolas praiticiúil do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí ar a gcearta agus deiseanna san AE. Díríonn sé ar chásanna fíorshaoil, trasteorann, m.sh. saoránaigh de chuid na hEorpa ar mian leo bheith ag obair nó ag staidéar i dtír eile san AE, nó gnólachtaí Eorpacha ar mian leo bogadh go tír eile san AE nó brainse nua a oscailt inti.

Oideachas agus Óige

Nasc chuig rannán Oideachas agus Óige de Your Europe