Déanann Treochtaí i Staidéar Idirnáisiúnta Matamaitice agus Eolaíochta (Trends in International Mathematics and Science Study nó TIMSS) measúnú ar scileanna Matamaitice agus Eolaíochta dhaltaí i rang a ceathair sa bhunscoil agus sa dara bliain ag leibhéal na hiar-bhunscoile.