Cáilíochtaí Aithint

Tá roinnt gairmeacha aitheanta go huathoibríoch – an bhfuil sé seo fíor?

Tá aitheantas uathoibríoch do cháilíochtaí gairmiúla san AE do 7 ngairm ar a dtugtar gairmithe “earnála”. Is ionann iad seo agus ailtirí, fiaclóirí, mná cabhrach, altraí, cógaiseoirí agus tréidlianna.

Cé hiad na daoine a bhfuil feidhm ag an treoir ina leith?

Chun a bheith incháilithe le haghaidh aitheantais faoin Treoir, ní mór do dhuine a bheith ina náisiúnaí den AE nó den LEE agus ní mór dó/di a bheith ina ghairmí/gairmí láncháilithe ar mhian leis/léi gairm rialáilte a chleachtadh i mBallstát eile.

Conas is féidir liom fáil amach cé acu atá nó nach bhfuil an ghairm atáim ag iarraidh a chleachtadh rialáilte sa Bhallstát a bhfuilim ag iarraidh obair ann?

Is féidir leat é seo a fháil amach trí na pointí teagmhála don Bhallstát lena mbaineann. Is féidir leat sonraí do na húdaráis ghairmiúla seo a fháil ag suíomh Gréasáin Europa

Cad a tharlaíonn sa chás nach bhfuil mo ghairm rialáilte sa Bhallstát ina bhfuil cónaí orm ach go bhfuil sí rialáilte sa Bhallstát a bhfuilim ag iarraidh obair ann?

Tá cearta agat faoin Treoir seo go fóill. Ba chóir duit aitheantas a fháil do do cháilíochtaí trí iarratas a dhéanamh chuig an údarás don ghairm sa Bhallstát a bhfuil tú ag iarraidh cleachtadh ann.

Cad a tharlaíonn sa chás nach bhfuil mo ghairm rialáilte sa tír a bhfuilim ag iarraidh obair inti?

Ní gá duit iarratas a dhéanamh ar aitheantas do do cháilíochtaí gairmiúla. Is féidir leat cleachtadh sa Bhallstát sin, faoi réir na gcoinníollacha céanna lena náisiúnaigh féin.

Conas is féidir liom fáil amach cén fhaisnéis is gá dom a chur ar fáil le haghaidh aitheantais do mo cháilíochtaí gairmiúla?

Ba chóir duit d’iarratas a dhéanamh chuig an údarás don ghairm sa Bhallstát a bhfuil tú ag iarraidh cleachtadh ann, nó ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le pointe teagmhála na tíre sin le haghaidh tuilleadh faisnéise.