Cáilíochtaí Aithint

Cá bhfaighidh mé cóip den Treoir 2005/36/CE?

Tuilleadh faisnéise agus cóip den Treoir.

Cé na tíortha ina bhfuil feidhm ag Treoir 2005/36/CE?

Tá feidhm ag an Treoir ar fud na 27 Ballstát den AE agus sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (EEA)- an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Eilvéis.

Cad is Gairm Rialáilte ann?

Is ionann gairm rialáilte agus cás ina bhfuil rochtain ar ghairm, nó cleachtadh gairme, teoranta ag an dlí náisiúnta dóibh siúd a bhfuil cáilíochtaí ar leith acu. Cinneann gach Ballstát a chóras náisiúnta féin maidir le hoideachas agus le hoiliúint as a dtagann a cháilíochtaí gairmiúla sonracha féin.

Conas is féidir le daoine a fuair oideachas agus oiliúint i mBallstáit éagsúla, a bhfuil a gcáilíocht náisiúnta féin don ghairm, obair sna réimsí rialáilte seo i mBallstáit eile?

Tá Treoir 2005/36/CE ón AE deartha chun cur ar chumas shaoránaigh an AE a gcáilíochtaí agus a scileanna a aistriú idir na Ballstáit. Oibríonn sé ar an bprionsabal go bhfuil gairmí atá cáilithe i mBallstát amháin cáilithe chun obair sa ghairm chéanna i mBallstát eile.

Níos Mo CCanna