Cáilíochtaí Aithint

Aitheantas Frithpháirteach do Cháilíochtaí Gairmiúla in Éirinn

Faoi Threoir 2005/36/CE ón AE maidir le hAitheantas Frithpháirteach do Cháilíochtaí Gairmiúla, déantar foráil do shaoránaigh an AE a gcáilíochtaí gairmiúla a fuarthas i dtír amháin an AE a bheith aitheanta i dtíortha eile an AE.

Cárta Gairmí Eorpach (EPC)

Is é is an Cárta Gairmí Eorpach (EPC) ann ná nós imeachta leictreonach is féidir leat a úsáid chun go n-aithneofar do cháilíochtaí gairmiúla AE i dtíortha eile AE.

Féadfaidh tú an nós imeachta um an gCárta Gairmí Eorpach a úsáid má tá tú ar cheann ar bith díobh seo:

  • Altra atá freagrach as cúram ginearálta
  • Cógaiseoir
  • Fisiteiripeoir
  • Treoraí sléibhe
  • Gníomhaire eastáit réadaigh

Bíonn ar ghairmithe eile nósanna imeachta caighdeánacha a leanúint fós chun go n-aithneofar a gcuid cáilíochtaí.

Chun iarratas a dhéanamh ar Chárta Gairmí Eorpach, beidh ort síniú isteach ar dtús i D'Eoraip, seirbhís deimhniúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, áit a mbeidh ort cuntas a chruthú mura bhfuil cuntas agat cheana féin.

Tógfaidh sé cúpla nóiméad duit do phróifíl don Chárta Gairmí Eorpach a chomhlánú trí d'fhaisnéis phearsanta agus do shonraí teagmhála a chur isteach. 

A luaithe atá d'fhaisnéis phearsanta comhlánaithe, beidh tú in ann iarratas a chruthú, cóipeanna atá scanta go leictreonach de na doiciméid ábhartha a uaslódáil agus iad a chur isteach chuig údarás do thíre baile.

Féach an físeán agus na ceisteanna coitianta faoin gCárta Gairmí Eorpach chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Teagmháil