Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Údarás Rialachais Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Bunús dlí: 

Acht na nOllscoileanna, 1997

Ainm
Ceaptha
Go dtí
An Cineál  Poist
An Cineál  Poist
Harry McGee09 Meán Fómhair 2016Téarma an tÚdarásComhaltaAinmnithe ag an Aire
John M. Greally09 Meán Fómhair 2016Téarma an tÚdarásComhaltaAinmnithe ag an Aire
Madeleine Taylor-Quinn09 Meán Fómhair 2016Téarma an tÚdarásComhaltaAinmnithe ag an Aire