Ollscoil Luimnigh

Údarás Rialachais Ollscoil Luimnigh

Bunús dlí: 

Acht na nOllscoileanna, 1997

Ainm

Ceaptha

Go dtí

An Cineál  Poist

Bunús an Cheapacháin
Helen O’Neill31 Iúil 201530 Samhain 2017ComhaltaAinmnithe ag an Aire