Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Údarás Rialachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Bunús dlí: 

Acht na nOllscoileanna, 1997

Ainm
Ceaptha
Go dtí
An Cineál  Poist
Bunús an Cheapacháin
Bríd Horan09 Meán Fómhair 2016Téarma an tÚdarásComhaltaAinmnithe ag an Aire
John Power09 Meán Fómhair 2016Téarma an tÚdarásComhaltaAinmnithe ag an Aire
Bernie Gray09 Meán Fómhair 2016Téarma an tÚdarásComhaltaAinmnithe ag an Aire
Pat Gilroy14 Meán Fómhair 2016Téarma an tÚdarásComhaltaAinmnithe ag an Aire