Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht

Bord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht

Bunús dlí:

An tAcht um Institiúidí Tecneolaíochta 2006

Ainm
Ceaptha
Go dtí
An Cineál  Poist
Bunús an Cheapacháin
Professor Tom Collins               30 Samhain 201629 Samhain 2021CathaoirleachAinmnithe ag an Aire