Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach

Bord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach

Bunús dlí: 

AN tACHT UM INSTITIÚIDÍ TEICNEOLAÍOCHTA 2006

Ainm
Ceaptha
Go dtí
An Cineál  Poist
Bunús an Cheapacháin
Niall O’Donnellan30 Lúnasa 201629 Lúnasa 2021CathaoirleachAinmnithe ag an Aire