Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

Bord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

Bunús dlí

AN tACHT UM INSTITIÚIDÍ TEICNEOLAÍOCHTA 2006

Ainm
Ceaptha
Go dtí
An Cineál  Poist
Bunús an Cheapacháin
Bob Savage  11 Lúnasa 201610 Lúnasa 2021       CathaoirleachAth-ainmnithe ag an Aire