Institiúid Ealáine, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

Bord Rialaithe Institiúid Ealáine, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

Bunús dlí

AN tACHT UM INSTITIÚIDÍ TEICNEOLAÍOCHTA 2006

Ainm              
Ceaptha
  Go dtí                                       
Cathaoirleach  
   Bunús an Cheapacháin
Mr David Holohan    6 Deire Fomhair 2016 5 Deire Fomhair 2021Cathaoirleach Ainmnithe ag an Aire