An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Tá cur chuige comhtháite don Ghaeilge leagtha amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ina bhfuil 9 réimse gnímh luaite, lena n-áirítear oideachas, an Ghaeltacht, an teaghlach, an pobal, na meáin, an teicneolaíocht agus an eacnamaíocht. Tá na gníomhartha ábhartha faoin Straitéis á cur i bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear an Roinn seo.

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: Iúil 2013 - Meán Fómhair 2014

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: 2010 go 2015

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT)

Cur chuige oideachasúil défhócasaithe í FCÁT ina n-úsáidtear ábhar eile chun teanga agus ábhar a fhoghlaim agus a mhúineadh.

Freastalaíonn cur chuige FCÁT ar ghnéithe den churaclam a sholáthar trí theanga eile seachas gnáthmheán teagaisc na scoile.

Faisnéis mhionsonraithe ar FCÁT

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT)

Foirm iarratais chun páirt a ghlacadh sa tionscadal FCÁT (Gaeilge)