An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Tá cur chuige comhtháite don Ghaeilge leagtha amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ina bhfuil 9 réimse gnímh luaite, lena n-áirítear oideachas, an Ghaeltacht, an teaghlach, an pobal, na meáin, an teicneolaíocht agus an eacnamaíocht. Tá na gníomhartha ábhartha faoin Straitéis á cur i bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear an Roinn seo.

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: Iúil 2013 - Meán Fómhair 2014

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: 2010 go 2015

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT)