Oideachas in Éirinn

Oideachas in Éirinn

Oideachas Is éigeantach do leanaí in Éirinn ó aois 6-16 nó go dtí go bhfuil mic léinn i gcrích trí bliana d'oideachas dara leibhéal.

Tá an córas oideachais na hÉireann déanta suas de:

An Luath Óige

Bunoideachas

Iarbhunoideachas

Breisoideachas & Oiliúint 

Ardoideachas

Cáilíochtaí Aithint

Is é maoinithe ag an Stát oideachas atá ar fáil ag gach leibhéal, ach amháin má roghnaíonn tú le do pháiste a chur chuig institiúid phríobháideach.

Tá soláthar oideachais do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais agus do mhic léinn faoi mhíbhuntáiste ar fáil chomh maith.

Féach Freisin