Aimsigh Scoil

Íoslódáil liosta na scoileanna uile

Bunscoileanna 2016/2017

Iar-bhunscoileana 2016/2017

Sonraí ar Scoileanna Aonair, lena n-áirítear liosta Iarbhunscoileanna táille agus cónaithe, Scoileanna Speisialta agus eolas ar mhéideanna ranga i mbunscoileanna.

Aimsigh scoileanna i do cheantar

Chun scoil a aimsiú, roghnaigh an leibhéal scoile agus an ceantar geografach. B’fhéidir gur mhaith leat do chuardach a bheachtú trí Éiteas, Teanga Teagaisc agus/nó Inscne a roghnú. Taispeánfar léarscáil duit ar a sainaithnítear na scoileanna a oireann do do rogha.

Roghnaigh scoil ar leith nó cliceáil ar an liosta View School (Féach ar Scoil) chun gach scoil a fheiceáil. Tá eolas mionsonraithe lena n-áirítear tuarascálacha cigireachta, ar fáil trí chliceáil ar ainm na scoile.

Rollú: Taispeántar an líon scoláirí a bhí ar an rolla an bhliain roimhe seo.

Foireann Bunscoile

Má thugann tú faoi deara go bhfuil sonraí teagmhála do scoile mícheart ceartaigh iad ar an mBunachar Sonraí Bunscoile (POD)

Foireann Iarbhunscoile

Má thugann tú faoi deara go bhfuil sonraí teagmhála do scoile mícheart, déan teagmháil linn, le do thoil.

Aimsigh Scoil

Tá Míreanna marcáilte le agus réiltín (*) éigeantach