Séanadh Ríomhphoist / Email Disclaimer

Tá ábhar an ríomhphoist seo agus aon cheangaltán a ghabhann leis príobháideach agus faoi rún. Ceapadh iad d’úsáid an tseolaí dá bhfuil siad beartaithe agus dó nó di sin amháin. Mura tusa an seolaí beartaithe, nó an duine atá freagrach as é a sheachadadh chuig an seolaí beartaithe, tugtar fógra duit go bhfuil sé toirmiscthe go dian an ríomhphost seo nó aon cheangaltáin a chóipeáil, a chur ar aghaidh, a fhoilsiú, a athbhreithniú nó a sheachadadh chuig aon duine eile nó aon úsáid eile a bhaint as an ábhar atá ann. Toirmeasctar ort aon chuid den ríomhphost seo nó aon cheangaltáin a léamh. Má fuair tú an ríomhphost seo trí dhearmad, cuir é sin in iúl don bhainisteoir córais, le do thoil.  D'fhéadfadh nochtadh nó cur in iúl neamhúdaraithe nó úsáid ábhar an ríomhphoist seo nó aon chuid de ar bhealach ar bith eile a bheith toirmiscthe de réir dlí agus d'fhéadfadh sé a bheith ina chion coiriúil. Ní gá go mbeadh ríomhphoist idirlín slán. Ní ghlacann an tAire Oideachais agus Scileanna aon fhreagracht i leith athruithe a rinneadh ar an teachtaireacht seo tar éis í a bheith seolta.  Mura sonraítear a mhalairt, is iad tuairimí pearsanta an údair féin aon tuairimiú a chuirtear in iúl sa teachtaireacht seo agus ní fhéadfar an tAire Oideachais agus Scileanna a lua leo.

RABHADH: Is féidir víris ríomhaire a tharchur trí ríomhphost. Cé go ndearnadh an ríomhphost seo a chuardach féachaint an raibh víris ríomhaire ann, iarrtar ort do sheiceáil víris féin a dhéanamh sula n-osclaíonn tú aon cheangaltán. Ní ghlacann an tAire Oideachais agus Scileanna le haon dliteanas as aon chaillteanas ná as aon damáiste a bhféadfadh víris bhogearraí a tarchuireadh sa ríomhphost seo a bheith mar chúis leo. 


The contents and any attachment of this e-mail are private and confidential. They are intended only for the use of the intended addressee. If you are not the intended addressee, or the person responsible for delivering it to the intended addressee, you are notified that any copying, forwarding, publication, review or delivery of this e-mail or any attachments to anyone else or any other use of its contents is strictly prohibited. You are prohibited from reading any part of this e-mail or any attachments. If you have received this e-mail in error, please notify the system manager.  Unauthorised disclosure or communication or other use of the contents of this e-mail or any part thereof may be prohibited by law and may constitute a criminal offence. Internet e-mails are not necessarily secure. The Minister for Education and Skills does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent.  Unless stated to the contrary, any opinions expressed in this message are personal to the author and may not be attributed to the Minister for Education and Skills.

WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. While this e-mail has been swept for the presence of computer viruses, you are requested to carry out your own virus check before opening any attachment. The Minister for Education and Skills accepts no liability for any loss or damage which may be caused by software viruses transmitted by this e-mail.