Notice in relation to the M.Ed. on Irish-medium and Gaeltacht Education in Mary Immaculate College, Limerick

Fógra maidir leis an M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i gColáiste Mhuire Gan Smál, Luimneach.

Beidh scrúdú Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) Meánleibhéal 1 (B1) den Fhráma Tagartha Comónta Eorpach ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad ar an 21 Iúil 2018.  Tá an t-eolas cuí faoi TEG (B1) ar fáil ag na naisc thíos:

Notice in relation to the M.Ed. on Irish-medium and Gaeltacht Education in Mary Immaculate College, Limerick. 

An examination for the European Certificate on Irish (TEG),  Intermediate Level 1 (B1) on the Common European Framework of Reference for Languages will take place in Maynooth University on 21 July 2018. Relevant information about the TEG (B1) is available at: