Departmentof Education & Skills print friedly logo

Tráthchlár na Scrúduithe

State Examinations Commission Logo2017 Tráthchlár na Scrúduithe

16 Lúnasa 2017: Torthaí na hArdteistiméireachta le cur chuig na scoileanna

 

Is é Dé Céadaoin, 6 Meitheamh dáta tosaithe na Scrúduithe Teistiméireachta in 2018.

Féach Freisin:

Torthaí Scruidithe

 

Teagmháil

Gréasáin: www.examinations.ie

Seoladh: Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC), Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 TP65

Teil: 090 644 2700
Facs: 090 644 2744