Departmentof Education & Skills print friedly logo

Scrúdaithe Stáit

State Examinations Commission Logo2017 Tráthchlár na Scrúduithe

07 Meitheamh 2017 - An chéad lá de na scrúduithe scríofa

Scrúdú na hArdteistiméireachta

Scrúdú na hArdteistiméireachta, Scrúdú na hArdteistiméireachta Feidhmí -Tráthchlár

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh

Scrúduithe an Teastais Shóisearaigh Tráthchlár

 

Is é Dé Céadaoin, 6 Meitheamh dáta tosaithe na Scrúduithe Teistiméireachta in 2018.

Féach Freisin:

Torthaí Scruidithe

 

Teagmháil

Gréasáin: www.examinations.ie

Seoladh: Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC), Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 TP65

Teil: 090 644 2700
Facs: 090 644 2744